Saturday, March 1, 2008

* 56 *
“Saklamak, aldatmak demektir.”

“Düşümde aşk ile karşılaştım.. insanı arıyordu.
Uyandım, insan ile karşılaştım.. aşkı arıyordu.”


“İnanmadıklarını yazan yazardan aşağı insan yoktur.
Vardır...
İnandıklarını yazmayan.”


“İyi bir gazete kendisiyle konuşan ulustur.”

“Bilgi kişinin kafasını dolduranlar değil,
kafasından çıkanlardır.”


“Gerçek değer:
Gelmesi boşluk dolduran değil,
gitmesi boşluk yaratan.”

“Doğru, yaşca yanlıştan gençtir.”

“Adı, rengi, türü ne olursa olsun,
her gerçek dost, kişinin öbür yarısıdır.”

“Güçlü olmanın türlü yanları vardır,
dürüst olmanın bir tek.”


“Kör görenlerin düşündüklerini görür,
görenler, körün düşündüklerini görmezler neden?...”


“Doğuda elini kullanana güçlü derler,
batıda kafasını kullanana.”


“Korkaklar saklar,
aptallar sorar,
korkmayan örtmez,
yürekli söyler.”

“Kitap aydının bahçesi,
yobazın mezarı,
aymazın hücresidir.”

“Oyunda kahraman rolü yapmak için gerçekten kahraman olmak zorunluluğu yoktur.
Yaşamda kahraman olmak için oyuna sapmak zorunluluğu
yoktur.”

“Açlığı yok edecek doktrin mi bulmak istiyorsun?
Öyleyse ne politika yapar durursun.”


“Dünyadakilerin yarısı açtır.
Politika,
bölgedeki açları azaltacağını ileri sürüp,
dünyadakileri çoğaltan gecikmenin adıdır.”

“Akıllı politikacı “bilseniz neler yaparsınız” der ulusuna uyandırır.
Aptal politikacı “siz isterseniz neler yaparsınız” der milletine uyutur.”

“Sanatçı ıslık yaratandır,
dillerde ezgisi kalır,
adını aratandır,
ülkesi geçtiği sokak,
giderek vatandır.”

“Sanat politikayı yasaklayamaz, önleyebilir.
Politika sanatı önleyemez, yasaklayabilir.

“Dünyada sevgiye ilişkin ne varsa ben orada varım,
savaşa ilişkin ne varsa, ben orada yokum.”

“Kaptanlar limanlara, askerler siperlere sığınırlar gerekince.
Aydınlar şiirlere.”


“Türlü gerçeklerin gerekçeleriyle kurulur yalanlar.”

ÖZDEMİR ASAF

No comments: